English | 联系我们
内容显示页
您所在的位置: 科研队伍 >> 师资力量 >> 副教授
宋金瓯

姓名

宋金瓯

职称

副教授/硕士生导师

职务

 

专业

动力机械及工程

所在系、所

天津大学内燃机国家重点实验室

通讯地址 

天津大学内燃机国家重点实验室,300072

电子信箱  

songjinou@tju.edu.cn

办公室电话

022-27406842

传真 

022-27383362

 主要学历:

1981/9-1985/6,河北化工学院,本科生
1985/9-1988/6,大连工学院,研究生
1996/3-1999/9,大连理工大学,博士生
 

 主要学术经历:

1988/6-1996/3,河北科技大学,讲师
1999/9-2001/9,上海交通大学,博士后
2001/9-今,天津大学,副教授
 

 主要研究方向:

1.内燃机燃烧反应动力学
2.内燃机排放物生成机理及控制技术
 

 主要讲授课程:

内燃机中的流体运动(硕士研究生课程)

 主要学术兼职:

《燃烧科学与技术》编委会秘书

主要学术成就、奖励及荣誉:

天津大学2008本科生毕业设计(论文)优秀指导教师。

 主要科研项目及角色:

1.国家自然科学基金(51576139,2016/01-2019/12,课题负责人
2.国家自然科学基金(51276126,2013/01-2016/12,课题负责人
3.国家自然科学基金(51076116,2011/01-2013/12,课题负责人
4.国家自然科学基金(50676065,2007/01-2009/12,课题负责人
5.国家“973”项目(2013CB228506),2013/01-2017/12,子课题负责人
6.国家“863”项目(2008AAHA148),2008/01-2010/12,子课题负责人
 

 代表性论著:

1.宋金瓯,吕刚,宋崇林.内燃机中的流体运动,天津大学出版社,2015.
2.Chaoxu Chen, 宋金瓯, Chonglin Song, Gang Lv, Zhijun Li. Molecular Physics,2016,114:315-324.
3.Chaoxu Chen, 宋金瓯, Chonglin Song, Gang Lv, Zhijun Li. Computational and Theoretical Chemistry,2016,1075:63-69.
4. Chaoxu Chen, 宋金瓯, Chonglin Song, Gang Lv.International Journal of Chemical Kinetics, 2015, 47:764-772.
5. Peng Ma,宋金瓯,Chonglin Song,Gang Lv. Chem. J. Chinese Universities,2015,36:149-156.
6.宋金瓯, Chonglin Song, Gang Lv, Feng Bin, Hao Li. Energy & Fuels,2012,26:6621–6626.
7. 宋金瓯, Chonglin Song, Gang Lv. Combustion Theory and Modelling, 201216:639-649.
8. 宋金瓯, Chonglin Song, Ye Tao, Gang Lv, Surong Dong. Combustion and Flame,2011,158:446–451.
9. 宋金瓯, Chunde Yao, Shiyu Liu, Zhenyu Tian, Jing Wang.Fuel, 2009,88:2297–2302.
10. 宋金瓯, Chunde Yao, Shiyu Liu, Hanjun Xu. Energy & Fuels, 2008, 22:3806-3809.

科研队伍
院士风采
师资力量
教授
副教授
讲师
人才引进